top of page

Disclaimer
Informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. De informatie op deze site is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!

The Living Room aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden. De sessies van The Living Room zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. The Living Room neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Hoewel de EESystem-sessies van The Living Room een genezing kunnen versnellen is het nog steeds van belang samen te werken met uw arts en/of andere behandelaren om de behoefte aan medicijnen te controleren. Hoewel de EESystem sessies fantastische resultaten kunnen opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de adviezen van The Living Room doet. De verantwoordelijkheid kan nimmer worden verschoven naar The Living Room of de mensen die de gebruikte behandelmethodes gepatenteerd hebben of uitgevonden.

bottom of page